Foreninger

For at deltage i en aktivitet på Huset Trøjborg skal du være medlem af en medlemsforening. Hver medlemsforening bør have sine egne vedtægter, der typisk indeholder bestemmelser om ledelse, aktivitetsområde, kontingent m.v. Men du og din medlemsforening er forpligtet til at følge de retningslinjer der er, samt anvisningerne fra personalet. Din brug af huset skal desuden ske med respekt af de uskrevne regler, der gælder for al samvær i huset, og som du vil stifte bekendtskab med under dine aktiviteter i huset. Du kan også forhøre dig i Caféen om fremgangsmåden ved at blive optaget som medlem af en medlemsforening i huset.

Når du er medlem af en medlemsforening, har du også adgang til nogle fælles aktiviteter i huset. Du kan dyrke motion i Motions Centeret, efter at du har fået en introduktion af en fysioterapeut eller en anden bruger af motionscentret. Huset har et rammeværksted, der er bemandet med frivillige, samt et EDB-værksted, hvor du kan få undervisning i IT.

Foreninger – der kommer nye til hele tiden, men her er et lille udsnit

I denne folder “Dine muligheder på Huset Trøjborg” kan læse om foreningerne på  Huset Trøjborg. Du kan også se dem herunder. Listen er opdateret i marts 2018.

Billedkunst:

 • De kreative malere: Mandag. Kontaktperson Jytte S. Langhoff, tlf.: 60956223, e-mail: jytteslanghoff@gmail.com
 • De Ekspressive – Akvarellerne:  Mandag. Kontaktperson Flemming Hager Jensen, tlf. 29858870, e-mail: flemminghager.jensen@gmail.com
 • Malerklatten: Tirsdag. Kontaktperson Aase Thomsen, tlf.: 23693559, e-mail: aase.thomsen.at@gmail.com
 • Malerhold Kreativ: Tirsdag. Kontaktperson Birgit Mølhave, tlf.: 25850032, e-mail: birgitam@gmail.com
 • Paletten: Onsdag hele dagen. Kontaktperson Esther Nielsen, tlf.: 51556485, e-mail: estni@profibermail.dk. Medlemskab kr. 100,- pr. år.
 • Malergruppen: Torsdag hele dagen. Kontaktperson Linda Høymark, tlf. 30296467,   e-mail: lineng30@gmail.com
 • Kreativt værksted. Torsdag. Kontaktperson Marianne Øster, tlf. 26352744, e-mail: marieoester@hotmail.com
 • Kreativ: Torsdag hele dagen. Kontaktperson Lis Mouritsen, tlf. 40606346, e-mail: lmv@webspeed.dk
 • Malerklatten: Fredag hele dagen. Kontaktperson Lise Birch, tlf. 22416942, e-mail: lisebirch@mail.dk
 • Akvarelholdet: Mandag. Kontaktperson Vibeke Dahlin, tlf.: 27665200, e-mail: v.dahlin@webspeed.dk

Dans:

 • Flamencoforening: Onsdag. Kontaktperson Maria Galán, tlf. 21632246, e-mail: mabi@aarhus.dk
 • Foreningen af Orientens Danse FOD: Onsdag. Kontaktperson Pia Anette Johansson, e-mail: pia.asadi@get2net.dk. Hjemmeside: http:// www.orientensdans.dk

EDB, foto og video:

 • EDB: Mandag. Kontaktperson Flemming Andersen, tlf. 21402756, e-mail: flemming.andersen2@stofanet.dk
 • Foto: Tirsdag. Kontaktperson Klaus Gottfredsen, tlf. 30248627, e-mail: klaus.klaus@mail.dk
 • Fotoklub: Torsdag. Kontaktperson Thorkild Ørum, tlf. 40830617, e-mail: thorkild.oerum@stofanet.dk
 • Aarhus Video og Fotoklub: Fredag eftermiddag og aften. Kontaktperson Jesper Andersen, tlf. 24630466, e-mail: andersen.jesper@icloud.com

Frivillige på Huset Trøjborg:

 • Udstillingsudvalget Huset Trøjborg: Kontaktperson Klaus Gottfredsen, tlf. 30 24 86 27, e-mail: klaus.klaus@mail.dk
 • Foreningen Huset Trøjborg: Står for musik- og kulturelle arrangementer for alle byens borgere inkl. spisefællesskaber. Kontaktperson Ib Pedersen,tlf. 24212816,  e-mail: ibpedersen6@gmail.com
 • Caféen Huset Trøjborg: Caféen har åbent mandag – fredag kl. 9-13. Køkken og cafe bemandes af frivillige. Kontaktperson Susanne Andersen, tlf. 4185 8452/41872539, e-mail: susand@aarhus.dk
 • FrivilligNyt: Fortæller om Frivillighuset og dets aktiviteter. Kontaktperson Ib Pedersen, tlf.: 24212816, e-mail: ibpedersen6@gmail.com

Håndarbejde:

 • Sypigerne: Tirsdag. Kontaktperson Maj-Britt Pedersen, tlf. 61352326, e-mail: henning@milco.dk
 • Patchwork: Onsdag hele dagen. Kontaktperson Sonja Kolstrup, tlf. 22240996, e-mail: sonja@raunsbaek.dk
 • Patchwork-sycafé: Torsdag. Kontaktperson Lillian Sørensen, tlf. 86167157, e-mail: lillian.sorensen@gmail.com
 • Torsdags Patchwork: Torsdag. Kontaktperson Eva Bonne Kjær, tlf.: 20276191, e-mail: evakjaer@icloud.com
 • Sy hold: Fredag. Kontaktperson Ulla Jordhøj, tlf.: 21481912, e-mail: oleulla@mail.dk
 • Nålen og Pinden: Fredag-. Kontaktperson Britta Susanne Kristensen, tlf. 60853167, e-mail: bitte26@gmail.com
 • Trøjborg-Quilterne: Fredag. Kontaktperson Annie Lykke, tlf. 30204954, e-mail: annie_lykke@yahoo.dk

Madlavning og social samvær:

 • Vi Mænd og I Koner: Onsdag. Kontaktperson Ib Pedersen, tlf.: 24212816, e-mail: ibpedersen6@gmail.com
 • Cafésøndag: Søndag hele dagen. Kontaktperson Ib Pedersen, tlf. 24212816, e-mail: ibpedersen6@gmail.com

Motion:

 • Gymnastik og afspænding: Torsdag. Kontaktperson Grete Lund, tlf.: 86223305, e-mail: gretelund@hotmail.com
 • Qi Gong klubben i Aarhus: Kontaktperson Bent Grenaa, tlf. 41107135, e-mail: bgrenaa@outlook.dk

Musik og sang:

 • Vibykoret: Tirsdag. Kontaktperson Mette Christiansen, tlf.: 25341401, e-mail: mette.christiansen@me.com
 • Fredagsopera: Fredag. Formiddag og eftermiddag. Kontaktperson Tage Hjelm, tlf.: 26521733, e-mail: thjelm@gmail.com
 • Operagruppen Fredag lige uger: Fredag. Formiddag og eftermiddag. Kontaktperson Ole Halstrøm, tlf. 86157798, e-mail: ohaf@stofanet.dk
 • Klassikerne: Tirsdag. En gang månedlig. Kontaktperson Lene Laursen, tlf. 25797126, e-mail: lelau@live.dk
 • Operagruppen: Tirsdag i ulige uger. Kontaktperson Vibeke Walther Smith, tlf. 27149161, e-mail: vibekewalter@gmail.com
 • Vi Kvinder Sang: Mandage i ulige uger. Kontaktperson Benny Jensen, tlf.: 86157951, e-mail: benny.osvald@stofanet.dk. Medlemskab kr. 150 pr. år.
 • Aros Blæserne Brass Band: Fredag aften. Kontaktperson Gert Ejlertsen, tlf. 51717871, e-mail: gae@privat.dk
 • Århus Koncertkor: Mandag. Kontaktperson Jakob Gregers Nielsen, tlf. 26795927, e-mail: jgregersnielsen@gmail.com
 • Herrekoret: Tirsdag i ulige uger. Kontaktperson Lasse Mors, tlf. 28900673, e-mail: lassenmors@gmail.com
 • Sangkoret Piger i Pink: Mandage en gang månedligt. Kontaktperson Linda Hedeby, tlf. 60676890, e-mail: lhedeby@gmail.com
 • Århus Viseklub: Aften. Kontaktperson Lissie Bang. Tlf. 40686065, e-mail: bang.bang@oncable.dk
 • Campuskoret: Torsdag. Kontaktperson Susanne Christiansen, tlf. 27823271, e-mail: sc@au.dk
 • Sang og sjov: Onsdag, Kontaktperson H.C. Vartenberg, tlf. 28603818, e-mail: h.c.vartenberg@mail.tele.dk
 • Tunø Festival: Formiddag, eftermiddag og aften. Kontaktperson Helle Trolle, tlf. 61108538, e-mail: kasserer@tunofestival.dk

Natur:

 • Dansk Vandrelaug: Aften. Kontaktperson Arne Rindom, tlf. 51895662, e-mail: arnerindom@gmail.com
 • Friluftsrådet. Kontaktperson Jens Peter Schou Nielsen, tlf. 30483107, e-mail: jps.nielsen@gmail.com
 • Vand er kilden til liv: Torsdag. Kontaktperson Christian Mihai Chitic, tlf. 271575 57, e-mail: cculeann@gmail.com