Første gang på Huset Trøjborg

Er det første gang din forening ønsker at benytte Huset Trøjborgs lokaler, så følg denne vejledning.

For at vi kan behandle din lokaleforespørgsel hurtigst muligt, beder vi jer skrive nedenstående oplysninger i din mail til os:

  • Foreningens fulde navn samt en kort beskrivelse af hvad I laver? Dette er for at sikre, at foreningen understøtter Huset Trøjborgs formål.
  • Foreningens CVR nummer, hvis i er registreret.
  • Foreningen hjemmeside og Facebookside hvis I har dette.
  • Foreningens kontaktpersons fulde navn: I jeres forening skal I udnævne en kontaktperson, som står for kontakten til Huset Trøjborg. Kontaktpersonens rolle er at tjekke sin e-mail regelmæssigt og løbende videreformidle informationer fra Huset Trøjborg til jeres medlemmer, da al praktisk kommunikation med os foregår pr. mail. Mundtlige aftaler har ikke gyldighed. Det er jeres ansvar at sikre jer, at Folkestedet har opdaterede kontaktoplysninger dvs. navn, e-mail og telefonnummer på kontaktpersonen. Kommer der en ny kontaktperson, meddeles dette til Huset Trøjborg via mail husettrojborg@gmail.com.
  • Antal mødedeltagere og evt. kørestolsbrugere?
  • Hvad ønsker I at bruge lokalet til?
  • Dato og tidspunkt fra – til? Har I evt. alternative ønsker til dato og tidspunkt, må I meget gerne sende dem med, i tilfælde af, at der ikke er et ledigt lokale til jeres 1. prioritering.
  • Har I brug for AV-udstyr?

Send dette i en mail til husettrojborg@gmail.com. Der kan forventes en svartid på op til 7 arbejdsdage på alle typer af henvendelser. Vær opmærksom på, at I først har et lokale på Huset Trøjborg, når I har modtaget en bekræftelse fra os pr. mail.

Lokalebooking 2022
Her kan du finde ansøgningsskemaet om lån af lokale på faste tider for år 2022. Se skemaet HER
Ansøgningsfristen er søndag den 5. september 2021. Ansøgerne kan forvente at få svar i slutningen af september 2021.